Αυτή την στιγμή δεν φιλοξενούμε κάποιο μουσικό σχήμα στην πάνω αίθουσα.